آموزش زبان گیلکی/اصوات

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
الفبا مقدمه واژه‌شناسی
آموزش زبان گیلکی


واکه‌های زبان گیلکی[ویرایش]

زبان گیلکی شامل ۱۱ واکه به شکل زیر می‌باشد:

ردیف گیلکی فارسی آوانگاری مثال توضیحات
۱ أ اَ /æ/ أحمد، زأى -
۲ ئ (ائ) اِ /e/ ائره، بيئه-پيش -
۳ ؤ (اؤ) اُ /o/ اؤره، دامؤن -
۴ ي (اي) ای /iː/ ايران، علي -
۵ ۊ (اۊ) او /uː/ پۊرد -
۶ آ آ /ɑː/ آسمؤن، گيلان -
۷ ˇ ( ٚ) - /ə/ سۊرخˇ گۊل، رٚشت مصوتی بین زیر و زبر (فتحه و کسره)
۸ يۊ - /y/ تيۊل در زبان فرانسه به شکل (u)
۹ ئؤ - /œ/ دئؤ (دوق به لهجه گسکری) این آوا در زبان لری و هم‌چنین ترکی هم وجود دارد.
۱۰ يأ - - تيأل (نیلوفر وحشی به لهجه گسکری) پساوا - در ترکی هم موجود است.
۱۱ أؤ - /æo/ چأؤدن، أؤؤ ميانپیش - آوایی که اول به صورت فتحه تلفظ میشود و بدون مکث لب‌ها غنچه شده و ضمه را ادا می‌کند.

همخوان‌های زبان گیلکی[ویرایش]

همخوان‌های زبان گیلکی با فارسی یکی است با اینحال از نظر واج‌شناسی تفاوت‌هایی دارند اگرچه تفاوت در حدی نیست که در صورت استفاده از آن‌ها در زبان مقابل معانی واژگان تغییر یابد با این وجود برخی همخوان‌ها مانند آوای "k"، "g" و "q" در این زبان از نظر مکان و نحوه تولید متفاوت از فارسی ادا می‌شود.