آموزش کار با تری‌دی مکس/متریال

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

برای دستیابی به منوی materialمی توان از منوی material editor یا از کلید M استفاده کرد.

پس از زدن کلید M یک منو باز می‌شود. هر یک از کره‌هایی که در منو دیده می‌شود به عنوان یک ظرف برای آماده کردن متریال مورد نظر قبل از اضافه کردن متریال به شکل مورد نظر می‌باشد. با کلیک راست روی هر یک از کره‌ها می تواه تعداد آنها را در منوی باز شده زیاد کرد [۱].

sample type :نوع کره‌ها را تغییر می‌دهد و از کره به استوانه یا مکعب تبدیل می‌کند.

با کلیک روی این گزینه و نگه داشتن ماوس کادر آبشاری باز می‌شود که با حرکت ماوی ورها کردن کلیک روی هر کدام از موارد آن مورد جایگزین کره می‌شود.

back light: این گزینه نوری است که از پشت به شکل می‌تابد و برای تنظیم سایه‌های شکل می‌باشد.

back ground: این گزینه یک صفحهٔ شطرنجی در پشت کره می‌اندازد که در ساختن شیشه و برای دیدن شفافیت شیشه به کار می‌رود.

assign material to selection: این گزینه برای نسبت دادن متریال به شکل مورد نظر می‌باشد.

در این قسمت نوع جسم را از نظر ماده تعیین می‌کنیم؛ که در حالت پسش فرض گزینهٔ blinn تعیین شده است که شامل تمام مواد می‌شود. در حالت wire نمای سیمی شکل دیده می‌شود.

blinn basic parameters: در این قسمت تنظیمات مربوط به رنگ و ماده و ... را وارد می‌کنیم

ambient: رنگ محیطی: رنگ خفیفی که شکل از محیط می‌گیرد

Diffuse: رنگ یا طرح اصلی رنگ یا طرح اصلی موضوع مورد نظر را تعیین می‌کند.

نکته:ambient , diffuse در حالت پسش فرض با یکدیگر قفل شده‌اند زیرا نور ambient تأثیر زیادی روی شکل ندارد.

در قسمت diffuse در جلوی قسمت تعیین رنک یک مربع خاکستری مشاهده می‌کنید که با کلیک بر روی آن منوی روبرو باز می‌شود و برای دادن طرح به شکل بر روی گزینهٔ Bitmap دوبار کلیک می‌کنیم و مسیر نصب برنامه یا قسمتی که طرح مورد نظر قرار دارد را وارد می‌کنیم و پس از ok کردن منوی زیر بر روی قسمت material editor ظاهر می‌شود که تنظیمات مربوط به طرح مورد نظر می‌باشد.

همانطور که مشاهده می‌نمایید طرح انتخابی شما بر روی کرهٔ مورد نظر نشسته است. در قسمت coordinates تنظیمات مربوط به طرح قرار داده شده استTexture در این حالت طرح مورد نظر دقیقاً بر روی کره می‌نشیند

environ در این حالت طرح به شکل عکس بر روی کره می‌نشیند.

این قسمت مربوط به طرز چیدن طرح بر روی کره می‌باشد.

Offset از این گزینه برای چرخاندن طرح در محورهای u(x) وv(Y) استفاده می‌شود.

Tiling: از این گزینه برای فشردگی شکل در محورهای u,v استفاده می‌شود.

Mirror: طرح را بر روی شکل قرینه می‌کند.

Angle: برای چرخاندن شکل در سه محور u,v,w بکار می‌رود.

پس از انجام دادن تنظیمات با زدن گزینهٔ go to parent به حالت اول بر می‌گردیم.

در کادر جلوی diffuse حرف M دیده می‌شود که نشان می‌دهد کرهٔ مورد نظر طرح یا map گرفته است.

Specular: نور یا طرح انعکاسی:این گزینه نور ی که شکل در بازتاب نور تابیده شده به آن انعکاس می‌دهد را تعیین می‌کند.

Specular level: شدت نور انعکاسی

Glossiness: تعیین جنس ماده برای انعکاس که به حالت شیشه‌ای نزدیکتر یا دور تر می‌شود.

Soften: تعیین نرمی و سختی جسم و تأثیر آن در بازتاب

Self illumination: میزان خود درخشندگی شکل

Opacity: میزان شفافیت شکل (حالت شیشه‌ای)

Maps: در این قسمت تمام موارد بالا وجود دارد. علاوه بر آنها موارد زیر نیز وجود دارد.

Bump: ایجاد برجستگی در شکل: این گزینه برای برجسته کردن متریالی که روی object مورد نظر ریخته شده است بکار می‌رود. بدین منظور گزینهٔ none در جلوی آنرا زده و متریال مورد نظر را انتخاب کرده و در منوی باز شده در قسمت coordinates تنظیمات آنرا انجام می‌دهیم

Texture برای این می‌باشد که شکل را بر روی object اولیه بصورت پوسته کشیده و environ برای این می‌باشد که شکل را بصورت عکس بر روی object قرار دهد.

در قسمت offset می‌توان طرح را در دو جهت x و y حرکت داده و طرح مورد نظر را بوجود آورد.

در قسمت tiling می‌توان حالت چیدن و فشردگی طرح را کم و زیاد کرد.

حالت mirror طرح را قرینه و حالت tile طرح را بصورت کاشی کنار هم می‌چیند.

از گزینهٔ angle برای چرخش طرح در ۳ جهت استفاده می‌شود.

منوی reflection: این منو برای ایجاد انعکاس در شکل بکار می‌رود. بدین منظور گزینهٔ none دز جلوی آنرا زده و در صفحه باز شده گزینهٔ Raytrace را انتخاب می‌کنیم.

  1. http://www.hshiraz.ir/index.php/learnco/127-3dmax