پرش به محتوا

بوم‌شناسی کاربردی/مدیریت حفاظت

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مقدمه مدیریت حفاظت ایجاد زیست‌بوم
بوم‌شناسی کاربردی


مقیاس عمل[ویرایش]

مدیریت حفاظت زیستی از شواهد بوم‌شناختی و تجارب عملی بهره می‌گیرد تا اهداف بوم‌شناختی مشخصی را حفظ کند که بر سر آن‌‎ها توافق وجود دارد و/یا قانون تجویزشان کرده است.

این مفهوم که در مقیاس جهانی، از زمین به عنوان یک سیستم واحد تعبیر می‌کند کاملاً قابل درک است. منابع مادی، محدود هستند و این طور نیست در مرز بین اتمسفر و فضا مقادیر زیادی ماده از بین برود یا به دست بیاید. سیاره ما از نظر ماده، یک سیستم بسته است، البته این موضوع فقط تا هنگامی صحیح است که بحث انرژی را در نظر نگرفته باشیم. انرژی تابشی از خورشید وارد بیوسفر می‌شود و سپس به صورت گرما به فضا بازتابیده می‌شود. لازمه حفظ پایداری جهانی در این است که در طول زمان درونداد و برونداد انرژی با هم برابر شود؛ اگر این برابری حکمفرما نباشد شرایط ناپایدار می‌شود و برای اینکه تعادل جدیدی حکمفرما شود نیاز است که درونداد و برونداد برابر شوند.

گرم‌شدن جهانی نشانه‌ای بارز از شرایط نامتعادل و ناپایدار است. سرانجام یک تعادل جدید برقرار خواهد شد ولی سوال این است که آیا زمانی که تعادل دوباره برقرار شود دیگر شرایط برای بشر مناسب خواهدبود یا خیر؟

اهداف مدیریت حفاظت[ویرایش]

مدیریت حفاظت به معنی کنترل عوامل اجتماعی-اقتصادی و زیست-محیطی به منظور نیل به اهداف ذیل است:

  • استفاده بهتر از مواد
  • بازیافت مواد و انرژی‌هایی که برای حیات بشر ضروری هستند
  • احیای زمین‌های بایر