پرش به محتوا

ثروت ملل

50% کامل شده تا
ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ثروت ملل
ثروت ملل
آدام اِسمیت
آدام اِسمیت

خلاصه‌ای از کتاب

ثروت ملل

The Wealth of Nations

اثر

آدام اِسمیت

Adam Smithپیش گفتار

[ویرایش]

«ثروت ملل» نام مهمترین کتاب «آدام اسمیت»، اقتصاددان اسکاتلندی است که در سال ۱۷۷۶ میلادی منتشر شده است. این کتاب یکی از نخستین کتبی است که به بررسی جامع ماهیت ثروتمندی یک ملت می‌پردازد و موضوعاتی چون «تقسیم کار»، «تولید» و «بازار آزاد» را مورد پژوهش قرار می‌دهد.

ایدهٔ اصلی کتاب، خودکار بودن اقتصاد است؛ بدین معنی که اگر اقتصاد، آزاد گذاشته شود، خود را متعادل و تنظیم می‌کند و خودخواهی هر شخص در نهایت منجر به پیشرفت کل جامعه می‌شود. این مفهوم معمولاً با نام «دست نامرئی» شناخته می‌شود. البته آزاد بودن اقتصاد می‌تواند تحت تأثیر عوامل بیرونی متعددی قرار گرفته و محدود شود. تاجران ممکن است با یکدیگر تبانی نمایند و قیمت‌ها را بالاتر از حد معمول نگه دارند. اسمیت معتقد است که جامعه باید همواره نسبت به این خطرات آگاه باشد.

این کتاب تحت تأثیر انقلاب صنعتی و متعاقباً تغییرات زیاد اقتصاد کشورهای مختلف شکل گرفته است و نگارش آن توسط اسمیت ۱۰ سال به طول انجامید. تئوری‌های مطرح شده در این کتاب به عنوان جانشینی برای نظام‌های مرکانتیلی و فیزیوکراسی ارائه شده‌اند. آدام اسمیت توسط بسیاری از اقتصاددانان به عنوان پدر علم اقتصاد شناخته می‌شود.

[این ویکی‌کتاب تضمین نمی‌کند که نظرات و عقاید نویسندهٔ اصلی به طور جامع و دقیق منعکس شده باشد.]

فهرست

[ویرایش]

کتاب یکم - علل بهبود نیروی مولد کارگر

 • بخش یکم - دربارهٔ تقسیم کار
 • بخش دوم - اصولی که موجب تقسیم کار می‌شود
 • بخش سوم - در اینکه تقسیم کار محدود است به وسعت بازار
 • بخش چهارم - راجع به مبدأ پول و کاربرد آن
 • بخش پنجم - راجع به قیمت اسمی و قیمت حقیقی کالاها
 • بخش ششم - راجع به عناصر متشکلهٔ قیمت کالاها
 • بخش هفتم - راجع به قیمت طبیعی و قیمت بازار کالاها
 • بخش هشتم - دربارهٔ مزد کارگران
 • بخش نهم - دربارهٔ سود سرمایه
 • بخش دهم - دربارهٔ مزد و سود کار و سرمایه
 • بخش یازدهم - دربارهٔ اجارهٔ زمین یا بهرهٔ مالکان

کتاب دوم - دربارهٔ ماهیت سرمایه، نحوهٔ انباشته شدن و کاربرد آن

 • بخش یکم - دربارهٔ تقسیم سرمایه
 • بخش دوم - هزینهٔ نگهداری سرمایهٔ ملی
 • بخش سوم - دربارهٔ انباشتگی سرمایه، یا کار مولد و غیر مولد
 • بخش چهارم - دربارهٔ سرمایه‌ای که با بهره به وام داده می‌شود
 • بخش پنجم - راجع به کاربرد مختلف سرمایه

کتاب سوم - دربارهٔ سیر مختلف توانگری در میان ملت‌های مختلف

 • بخش یکم - دربارهٔ سیر طبیعی توانگری
 • بخش دوم - تضعیفی که پس از سقوط امپراطوری رم در امر کشاورزی کشورهای قدیمی اروپا پدید آمد
 • بخش سوم - دربارهٔ ظهور و پیشرفت شهرهای بزرگ و کوچک پس از سقوط امپراطوری رم
 • بخش چهارم - چگونه تجارت شهرها به آبادانی روستاها و دهات کمک کرد

کتاب چهارم - دربارهٔ نظام‌های اقتصادِ سیاسی

 • بخش یکم - دربارهٔ اصول تجارت و نظام‌های مرکانتیلی
 • بخش دوم - دربارهٔ محدودیت واردات کالاها از کشورهای خارجی که در داخل قابل تولید هستند
 • بخش سوم - دربارهٔ محدودیت‌های عجیب در واردات کالاها از کشورهایی که ترازشان زیان‌آور است
 • بخش چهارم - دربارهٔ اشکالات
 • بخش پنجم - دربارهٔ مزایا
 • بخش ششم - دربارهٔ معاهدات تجاری
 • بخش هفتم - دربارهٔ مستعمرات
 • بخش هشتم - نتیجه‌گیری دربارهٔ نظام مرکانتیلی
 • بخش نهم - دربارهٔ نظام‌های کشاورزی

کتاب پنجم - دربارهٔ درآمد فرمانروا یا دولت

 • بخش یکم - دربارهٔ مخارج فرمانروا یا دولت
 • بخش دوم - دربارهٔ منابع درآمد عمومی جامعه
 • بخش سوم - دربارهٔ وام‌های عمومی

واژه‌نامه