دوپینگ/دوپینگ با چای وقهوه و کوکاکولا

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
تشخیص دوپینگ با چای وقهوه و کوکاکولا مرگ و دوپینگ
دوپینگ


نویسنده یا نویسندگان این نسک برای نگاشتنش تنها از واژگان پارسی سره بهره جسته‌اند. چنان چه شما را اندیشه بر این است که در آن دست برید، این راهبرد را از دیده به دور ندارید.

گساردن چای، قهوه یا کوکاکولا می‌تواند مایه مثبت شدن تست دوپینگ شود:

کافئین یک ماده دارویی پویا است که در نوشیدنی‌های مرسوم همانند چای، قهوه و کوکاکولا وجود دارد. اندازه آن بسته به نوع نوشیدنی و نحوه تهیه آن متغیر است. بر پایه یک پژوهش، گسارش حدود ۱۰۰۰ میلیگرم کافئین می‌تواند سطح آنرا در ادرار به حد غیر مجاز برساند. غلظت متوسط کافئین در چای و قهوه به ترتیب ۸۰-۵۰ و ۱۵۰-۸۰ میلیگرم می‌باشد. بنابراین می‌توان دریافت که با گسارش افسار گسیخته و بیش از اندازه این نوشیدنی‌ها ممکن است تست دوپینگ مثبت شود، هر چند که در حالت طبیعی این میزان مصرف نمی‌گردد. فراتر اینکه کافئین یکی از محتویات برخی از داروها همانند داروهای سرماخوردگی و میگرن است که البته اندازه آن در هر دوز کمتر از ۱۰۰ میلیگرم می‌باشد. کافئین دارای یک اثر تحریک مرکزی مشابه با آمفتامین است که خستگی را کم کرده و تمرکز و هوشیاری را افزایش می‌دهد ولی دوزهای بالای آن می‌تواند باعث لرزش اندام‌ها، اضطراب، بیخوابی و حالت خشمگینی شود.