دوپینگ/مرگ و دوپینگ

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
دوپینگ با چای وقهوه و کوکاکولا مرگ و دوپینگ '
دوپینگ


نویسنده یا نویسندگان این نسک برای نگاشتنش تنها از واژگان پارسی سره بهره جسته‌اند. چنان چه شما را اندیشه بر این است که در آن دست برید، این راهبرد را از دیده به دور ندارید.

بالا بردن نیرو و پایداری تن به اندازه ناهنجار می‌تواند حتی شرایط (چگونگی) زیستی بدن را تا اندازه مرگ تهدید کند (بِهراسانَد).

در سال ۱۸۶۶ یک دوچرخه سوار به علت مصرف (گساردن) داروی دوپینگی جان خود را از دست داد. نمونه‌های دیگری نیز از موارد مرگی نیز حتی تا سال‌های گذشته در کشورهای گوناگون دیده شده است.

ورزشکاری که دوپینگ می‌کند در حقیقت (به راستی) خود را در ریسک (سیج) زیستی قرار می‌دهد.