دوپینگ

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Parsi - Persian.svg نویسنده یا نویسندگان این نسک برای نگاشتنش تنها از واژگان پارسی سره بهره جسته‌اند. چنان چه شما را اندیشه بر این است که در آن دست برید، این راهبرد را از دیده به دور ندارید.

امروزه ورزش یکی از کارهایی است که به نام‌های مختلف در جهان پیش کشیده شده است و گروه زیادی به ریخت‌های گوناگون با آن سرو کار دارند. برخی از مردم، ورزشکار چیره‌دست اند و گروهی ورزشکار نوپیشه. گروهی هوادار و دوستدار ورزش و دیدن برنامه‌ها، پیکارها و نمایش‌های ورزشی هستند، و شماری نیز از راه ورزش زندگی خویش را می‌گذرانند.

وزارت‌خانه‌ها (وزیرخانه‌ها) و اداره‌های ورزشی فراوانی راه‌اندازی شده و هزینه‌های زیادی گسیل در راه ورزش، ساختن ورزش سراها، گروهه‌ها و باشگاه‌های ورزشی و نیز تهیه ابزارها و لباس‌های ورزشی و یا تماشای پیکارهای ورزشی می‌شود. بخش‌های چشمگیری از برنامه‌های تلویزیون (شهر فرنگ)، رادیو (گیرانه)، گاهنامه‌ها و دیگر رسانه‌های گروهی، به ورزشی و تازه‌های ورزشی داده شده است و سخن کوتاه اینکه ورزش یکی از کارهایی است که در جهان به گونه‌ای کوشش‌ورزانه جایگاه داشته و از سوهای گوناگون دارای ارزش می‌باشد، از آن دست:

امروزه یکی از سختی‌های جامعه (همبود) بشری، چالش بیکاری و پدیده‌های برخاسته از آن است. بیکاری، به ویژه برای نوجوانان و جوانان و به ویژه در روزهای تعطیلات (آسوده روزهای) تابستانی آموزشگاه‌ها و آموزشکده‌ها، بسیار پرگزند و زیان‌بار است و باید با آن مبارزه شده، یا به گونه‌ای زمان‌های بیکاری را پر نمود که سودمند بوده و یا دست کم زیان‌بار نباشد. بسیاری از کجروی‌ها، از آن دست: اعتیاد (خوگری) به مواد افیونی، دزدی و آزاررسانی، کتک‌کاری‌ها و درگیری‌های خیابانی، کجروی‌های جنسی و ... زاییده بیکاری و ولگردی است.

شادروان شهید (جانسپار) مطهری در کتاب (نسک) تعلیم و تربیت در اسلام، نوشتاری با نام زن و غیبت دارد و می‌فرماید:

«زن‌ها در گذشته نامور بودند که زیاد غیبت (پشت‌سر گویی) می‌کنند. شاید این به نام یک خوی زنانه شناخته شده بود که زن درونمایه‌اش این است و به سرشت غیبت کن (پشت سر گو) است؛ اما چنین چیزی نیست، زن و مرد ناسانی ندارند. انگیزه چنین چیزی این بود که زن – به ویژه زن‌های متعیّنات، زن‌هایی که کلفت داشته‌اند و در خانه، همه کارهایشان را کلفت و نوکر انجام می‌دادند- هیچ پیشه و هیچ کاری، نه درونی و نه بیرونی نداشتند، بامداد تا شامگاه باید بنشیند و هیچ کاری نکند. کتاب (نسک) هم که مطالعه نمی کرده (نمی‌خوانده) و اهل (خواستار) دانش هم که نبوده، باید یک زن هم‌پایه خود پیدا کند، با آن زن چه کند؟ راهی مگر از غیبت کردن به رویشان باز نبوده، و این برایشان یک امر بایسته بوده؛ به این چم که اگر غیبت نمی‌کردند، واقعاً (به راستی) بدبخت و بی چاره بودند.»

ورزشکاران ورزیده

سودمندی ورزش[ویرایش]

سودمندی ورزش مرحله توسعه: 50% (تا {{{2}}})


چم واژه "دوپینگ"[ویرایش]

چم واژه "دوپینگ" مرحله توسعه: 25% (تا {{{2}}})


تعریف (ویمند) دوپینگ ورزشی[ویرایش]

تعریف (ویمند) دوپینگ ورزشی مرحله توسعه: 75% (تا {{{2}}})


تاریخچه دوپینگ[ویرایش]

تاریخچه دوپینگ مرحله توسعه: 100% (تا {{{2}}})


انواع دوپینگ[ویرایش]

انواع دوپینگ مرحله توسعه: 25% (تا {{{2}}})


داروهای دوپینگی[ویرایش]

داروهای دوپینگی مرحله توسعه: 50% (تا {{{2}}})


عوارض[ویرایش]

عوارض مرحله توسعه: 75% (تا {{{2}}})


دوپینگ ژنی[ویرایش]

دوپینگ ژنی مرحله توسعه: 50% (تا {{{2}}})


دوپینگ ژنی عضلات[ویرایش]

دوپینگ ژنی عروق[ویرایش]

تشخیص[ویرایش]

تشخیص مرحله توسعه: 25% (تا {{{2}}})


دوپینگ با چای وقهوه و کوکاکولا[ویرایش]

دوپینگ با چای وقهوه و کوکاکولا مرحله توسعه: 75% (تا {{{2}}})


مرگ و دوپینگ[ویرایش]

مرگ و دوپینگ مرحله توسعه: 50% (تا {{{2}}})


پانویس[ویرایش]