دوپینگ/انواع دوپینگ

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
تاریخچه دوپینگ انواع دوپینگ داروهای دوپینگی
دوپینگ


نویسنده یا نویسندگان این نسک برای نگاشتنش تنها از واژگان پارسی سره بهره جسته‌اند. چنان چه شما را اندیشه بر این است که در آن دست برید، این راهبرد را از دیده به دور ندارید.

۱. دوپینگ خونی یا Blood included doping

۲. دوپینگ دارویی یا stimulant drugs

رایج ترین مصرف مواد و داروهای دوپینگی از طریق خوردن، نوشیدن یا تزریق این نوع داروها است؛ که به این نوع مصرف، نوع خوراکی، مصرفی یا تزریقی (آبدزدکی) گفته می‌شود.

اما نوع دیگر آن، یعنی دوپینگ خونی، در این نوع دوپینگ، خون شخصی به شخصی دیگر با گروه خونی یکسان و یا خون همان شخص به خودش بعد از یک دوره ذخیره از طریق رگ تزریق می‌گردد. این کار باعث می‌شود تا توانایی انتقال (کوچ) اکسیژن در خون شخص تزریقی بالا رود و بنابراین استقامت آن شخص نیز افزایش یابد.

دوپینگ خونی معمولاً (به سامانی) برای ورزش‌های استقامتی مثل دو میدانی/ماراتون، دوچرخه‌سواری و اسکی کارایی دارد.