پرش به محتوا

دوپینگ/داروهای دوپینگی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
انواع دوپینگ داروهای دوپینگی عوارض
دوپینگ


نویسنده یا نویسندگان این نسک برای نگاشتنش تنها از واژگان پارسی سره بهره جسته‌اند. چنان چه شما را اندیشه بر این است که در آن دست برید، این راهبرد را از دیده به دور ندارید.

۱. داروهای محرک (جنباننده) سیستم عصبی مرکزی: از این رده می‌توان آمفتامین، کوکائین، افدرین، پسودو افدرین، فلیل پروپانولامین و ... را نام برد.

۲. داروهای مخدر: از این داروها می‌توان از هروئین، مورفین، متادون و ... نام برد.

۳. استروئیدهای آنابولیک: داروهایی نظیر ناندرولون، تستوسترون، اکسی متولون، استانوزولول و ... در این گروه جای می‌گیرند.

۴. داروهای ادرارآور: در این گروه می‌توان از فوروسماید، تیازید، اسپیرونالاکتون و ... نام برد.

۵. هورمون‌های پپتیدی و گلیکوپروتئینی و آنالوگ‌های آنها: داروهایی مثل هورمون رشد، اریتروپویتین و ... در این دسته جای می‌گیرند.