دوپینگ/تعریف (ویمند) دوپینگ ورزشی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
چم واژه "دوپینگ" تعریف (ویمند) دوپینگ ورزشی تاریخچه دوپینگ
دوپینگ


نویسنده یا نویسندگان این نسک برای نگاشتنش تنها از واژگان پارسی سره بهره جسته‌اند. چنان چه شما را اندیشه بر این است که در آن دست برید، این راهبرد را از دیده به دور ندارید.

سال‌ها است که بسیاری از داروهای گیاهی و صنعتی(فَیاواری، کارخانه ای)برای افزایش توانایی جسمی (تن‌کردی) و ورزشی بکار برده می‌شود اما هر کدام، پس از زمانی به دلیل پدیده‌های کناری گوناگون کنار گذاشته شده‌اند و هنوز روش کارساز و بیخطری (آسیج) برای افزایش نیروی تنی پیدا نشده است . این داروها دوپینگ تعریف شده( شناساییده اند):

دو پینگ (Doping) در ورزش، با بکارگیری از ماده ها و داروهایی گفته می شود که این داروها نیرو و کارایی انسان را تا اندازا بالایی افزایش می دهد، و مصرف( بهره جویی)آنها توسط سازمانهای مجری( برگزارکننده)و ناظر( کارگزار)رقابت‌های( هماوردی‌ها، پیکارها)ورزشی ممنوع شده( ناروا شده) است.

البته این تعریف( بازشناسی)مشخص میکند( نمایان میکند)که مصرف( به کارگیری)تمام( همه)ماده‌‌های نیرو دهنده نمی‌تواند جزو مصارف (گسارش) دوپینگی به شمار آید، عموماً( بیشتر)داروها و ماده های دوپینگی، مواردی( نمونه هایی)هستند که سازمان‌های انجام دهنده پیکارهای های ورزشی مصرف (گسارش) آنها را ممنوع کرده است. پس بدین گونه بکارگیری ماده ها و داروهای نیروزای غیرمجاز( ناروا)را می توان دوپینگ نامید.

بیشتر مردم و حتی( چه بسا)ورزشکاران آگاهی زیادی درباره دوپینگ و شیوه انجام آن ندارند و تنها نامی از آن شنیده و یا تنها می‌دانند که با دارو دوپینگ می کنند ولی این که با چه دارویی برایشان یک پرسش است . ثابت شده( استوار گشته)که بیشتر ورزشکاران از روی حس( سُهِش)کنجکاوی و حتی در هنگام تمرینات( ورزیدنهای)عادی( به هنجار)اقدام( دست زدن به)به مصرف این داروهای غیر مجاز و مصیبت بار( اندوه بار)می کنند و اگر کسی باشد که در مورد خطرات و عوارض این داروها با دلایل و مدارک سخن بگوید میزان مصرف کاهش مییابد زیرا ورزشکار حاضر نخواهد بود یک عمر اتهام و بدنامی و عوارض کشنده این داروها را بر قهرمان شدن در اثر مصرف این داروها ترجیح دهد.

البته طبق تعریف جدید کمیته بین المللی المپیک : دوپینگ عبارتست از تجویز یا استفاده از هر ماده خارجی و یا هر ماده فیزیولوژیک خود بدن، با مقادیر غیرعادی یا راههای استعمال غیرطبیعی، توسط ورزشکار مسابقه دهنده با هدف انحصاری افزایش کارآیی در مسابقه بطور مصنوعی .