دوپینگ/تعریف (ویمند) دوپینگ ورزشی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
چم واژه "دوپینگ" تعریف (ویمند) دوپینگ ورزشی تاریخچه دوپینگ
دوپینگ


Parsi - Persian.svg نویسنده یا نویسندگان این نسک برای نگاشتنش تنها از واژگان پارسی سره بهره جسته‌اند. چنان چه شما را اندیشه بر این است که در آن دست برید، این راهبرد را از دیده به دور ندارید.

سال‌ها است که بسیاری از داروهای گیاهی و صنعتی برای افزایش توانایی جسمی (تن‌کردی) و ورزشی استفاده می‌شود اما هر کدام، پس از زمانی به دلیل پدیده‌های کناری گوناگون کنار گذاشته شده‌اند و هنوز روش کارساز و بیخطری (آسیج) برای افزایش نیروی تنی پیدا نشده است . این داروها دوپینگ تعریف شده اند:

دو پینگ (Doping) در ورزش، به استفاده از مواد و داروهایی گفته می شود که این داروها نیرو و کارایی انسان را تا حد بالایی افزایش می دهد، و مصرف آنها توسط سازمانهای مجری و ناظر رقابتهای ورزشی ممنوع شده است.

البته این تعریف مشخص میکند که مصرف تمام ماده‌‌های نیرو دهنده نمی‌تواند جزو مصارف (گسارش) دوپینگی به شمار آید، عموماً داروها و مواد دوپینگی، مواردی هستند که سازمان‌های اجرا کننده رقابت‌های ورزشی مصرف (گسارش) آنها را ممنوع کرده است. پس بدین صورت مصرف مواد و دارهای نیروزای غیرمجاز را می توان دوپینگ نامید.

بیشتر مردم و حتی ورزشکاران آگاهی زیادی درباره دوپینگ و شیوه انجام آن ندارند و تنها نامی از آن شنیده و یا تنها می‌دانند که با دارو دوپینگ می کنند اما این که با چه دارویی برایشان یک پرسش است . ثابت شده که بیشتر ورزشکاران از روی حس کنجکاوی و حتی در هنگام تمرینات عادی اقدام به مصرف این داروهای غیر مجاز و مصیبت بار می کنند و اگر کسی باشد که در مورد خطرات و عوارض این داروها با دلایل و مدارک سخن بگوید میزان مصرف کاهش مییابد زیرا ورزشکار حاضر نخواهد بود یک عمر اتهام و بدنامی و عوارض کشنده این داروها را بر قهرمان شدن در اثر مصرف این داروها ترجیح دهد.

البته طبق تعریف جدید کمیته بین المللی المپیک : دوپینگ عبارتست از تجویز یا استفاده از هر ماده خارجی و یا هر ماده فیزیولوژیک خود بدن، با مقادیر غیرعادی یا راههای استعمال غیرطبیعی، توسط ورزشکار مسابقه دهنده با هدف انحصاری افزایش کارآیی در مسابقه بطور مصنوعی .