دوپینگ/چم واژه "دوپینگ"

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
سودمندی ورزش چم واژه "دوپینگ" تعریف (ویمند) دوپینگ ورزشی
دوپینگ


نویسنده یا نویسندگان این نسک برای نگاشتنش تنها از واژگان پارسی سره بهره جسته‌اند. چنان چه شما را اندیشه بر این است که در آن دست برید، این راهبرد را از دیده به دور ندارید.

واژه دوپینگ از واژه بین المللی (فرامرزی) Dope گرفته شده است که هم برای فعل (کنشواژه) و هم برای اسم (نامواژه) به کار می‌رود . فرهنگ آکسفورد این واژه را به واژه هلندی Doop نسبت می دهد (برمی‌بندد) که به چم «آیین غسل تهیدستی» می‌باشد . شباهت (مانندگی) این دو واژه به علت (انگیزه) آنست که کسانی دوپینگ (زورافزایی) می کنند که با این کار می‌خواهند کاستی ها و عیوب (آک‌های) خود را بپوشانند.