پرش به محتوا

راهنمای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/درس سه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
درس ۲ آموزِشِ‮ ‬زَبانِ‮ ‬فارسی‮ (۳) درس ۴


برای منفی کردن هَستَم، هَستی، هَست (اَست)، هَستیم، هَستید، هَستنَد بجای ha، در اول کلمه nī بکار برده می‌شود:

نیستَم، نیستی، نیَست، نیستیم، نیستید، نیستنَد

مَن مُعَلّم نیستَم.

  • در جملهٔ این نان اَست. این īn ضمیر اشاره است.

در جملهٔ «آن چیست؟» آن ān ضمیر اشاره است. معمولاً این و آن برای اشاره به انسان بکار برده نمی‌شود.

  • در جمله‌های آنها آنجا هَستَند، مَن اینجا هَستَم، او کُجاست؟ دَر بکار برده نمیشود.
  • اعداد در فارسی به مانند انگلیسی از چپ به راست نوشته می‌شوند. در صورتیکه و در میان دو عدد بکار بیاید (o) تلفّظ می‌شود.

ساعَت یِک وُ نیم اَست.

  • در صورتیکه حرف آخر کلمه‌ای که قبل از اَست آمده به (ی، و، ا)ختم شود، الف در اول اَست، حذف می‌شود.

او اَست = اوست

کُجا اَست =کُجاست

کی اَست = کیست

نِمونِهٔ‮ ‬جملِه[ویرایش]

دَرسِ‮ سوّم

من دانِشجو نیستم‮.

‮الان مینا و فرشته در خانه نیستند.

این چیست؟

هومن آقا الان کجاست؟

تمرین ۱[ویرایش]

مثبت منفی
مَن معلّم هَستم من معلّم نیستَم.
تُو معلّم هَستی تو معلّم نیستی.
او معلّم اَست او معلّم نیست.
ما معلّم هَستیم ما معلّم نیستیم.
شُما معلّم هَستید شما معلّم نیستید.
آنها معلّم هَستَند آنها معلّم نیستَند.

مثال: هومن مهندس (نیست).

۱. من راننده (———————————).

۲. ایشان چینی (———————————).

۳. فرشته و سارا کارمند (———————————).

۴. من و مینا معلّم (———————————).

‬‮۵. ما انگلیسی (———————————).

تَمرین ۲[ویرایش]

مثال: شما مینا خانم هستید؟

. بله، (————من————)(————مینا————)(————هستم————).

. نه خیر، (————من————)(————مینا————)(————نیستم————).

۱. شما چینی هستید؟

بله، (———————————)(———————————)(———————————).

نه خیر، (———————————)(———————————)(———————————).

۲. فرشته خانم معلّم است؟ بله، (———————————)(———————————)(———————————).

نه خیر، (———————————)(———————————)(———————————).

۳. آنها ایرانی هستند؟

بله، (———————————)(———————————)(———————————).

نه خیر، (———————————)(———————————)(———————————).

۴. شما مینا خانم هستید؟

بله، (———————————)(———————————)(———————————).

نه خیر، (———————————)(———————————)(———————————).

۵. تو کارمند هستی؟

بله، (———————————)(———————————)(———————————).

نه خیر، (———————————)(———————————)(———————————).

تَمرین ۳[ویرایش]

مثال: این چیست؟ <کتاب>

این (———کتاب———) است.

۱. این چیست؟ <آب> آن (———————————) است.

۲. این چیست؟ <نان> این (———————————) است.

۳. این چیست؟ <میوه> این (———————————) است.

۴. آن چیست؟ <لباس> آن (———————————) است.

‬‮۵. آن چیست؟ <ساعت> این (———————————) است.

تَمرین ۴[ویرایش]

مثال: هومن آقا آلان کجاست؟ <خانه>

در (———هومن آقا در خانه هست/است)

۱. تو و سارا کجا هستید؟ <خانه> (—————————————————————————————————)

۲. شما الان کجا هستید؟ <کلاس> (—————————————————————————————————)

۳. هومن و آرش الان کجا هستند؟ <دانشگاه> (—————————————————————————————————)

۴. دکتر سینایی کجاست؟ <شرکت> (—————————————————————————————————)

‬‮۵. مهندس تهرانی کجاست؟ <هتل> (—————————————————————————————————)

۶. سارا کجاست؟ <دستشویی> (—————————————————————————————————)

تَمرین ۶[ویرایش]

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
sefr yek do se chahār panj shesh haft hasht noh dah yāzdah davāzdah
صِفر یِک دُو سِه چَهار پَنج شِش هَفت هَشت نُه دَه یازدَه دَوازدَه
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲

«ربع» «۴:۱۵» مِثال‮:الان ‬ساعَت چَند اَست؟

ساعَت‮ (————چهار وُ ربع———) ‬اَست‮.

«یک ربع به» «۷:۴۵» مِثال‮:الان ‬ساعَت چَند اَست؟ ساعَت‮ (———— یک ربع به هشت ———) ‬اَست‮.

۱. الان ‬ساعَت چَند اَست؟ «ربع» «۶:۱۵» ساعَت‮ (———————————) ‬اَست.

۲. الان ‬ساعَت چَند اَست؟ «نیم» «۷:۳۰» ساعَت‮ (———————————) ‬اَست‮.

۳. ‬ساعَت چَند اَست؟ «دقیقه» «۹:۱۱» ساعَت‮ (———————————) ‬اَست‮.

۴. ‬ساعَت چَند اَست؟ «دقیقه» «۸:۱۰» ساعَت‮ (———————————) ‬اَست‮.

۵. ‬ساعَت چَند اَست؟ «یک ربع به» «۴:۴۵» ساعَت‮ (———————————) ‬اَست‮.

گفتگو[ویرایش]

سارا: اَلو سلام، من سارا هستم.

مینو: سلام، تو کجا هستی؟

سارا: من الان در دانشگاه هستم. فرشته جان در خانه هست؟

مینو: نه، او در خانه نیست.

سارا: او کجاست؟

مینو: هنوز ساعت سه و نیم است. او الان در شرکت است.

سارا: ببخشید، خداحافظ

مینو: خداحافظ

پاسخ پرسش‌ها[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۱. (نیستم) ۲. (نیست) ۳. (نیستند)۴. (نیستند) ۵. (نیستیم)

تمرین ۲ - سؤال ۱. (من \ ما) (چینی) (هستم \ هستیم) - (ما \ من) (چینی) (نیستم \ نیستیم) ۲. (فرشته) (خانم) (معلّم) (است) - (فرشته) (خانم) (معلّم) (نیست) ۳. (آنها) (ایرانی) (هستند) - (آنها) (ایرانی) (نیستند) ۴. (من) (مینا) (هستم) - (من) (مینا) (نیستم) ۵. (من) (کارمند) (هستم) - (من) (کارمند) (نیستم)

تمرین ۳ - سؤال ۱. (آب) ۲. (نان) ۳. (میوه) ۴. (لباس) ۵. (ساعت)

تمرین ۴ - سؤال ۱. من و سارا در خانه هستیم ۲. ما الان در کلاس هستیم ۳. هومن و آرش در دانشگاه هستند ۴. دکتر سینایی در شرکت است ۵. مهندس تهرانی در هتل است

تمرین ۵ - سؤال ۱. (کلاس) ۲. (دانشگاه) ۳. (هتل) ۴. (شرکت)

تمرین ۶ - سؤال ۱. (شش و ربع) ۲. (هفت و نیم) ۳. (نه و یازده دقیقه) ۴. (هشت و ده دقیقه) ۵. (یک ربع به پنج)

کَلَمِه‌هایِ تازِه[ویرایش]

کلمه فارسی تلفظ معادل انگلیسی
آب āb Water
آن ān That
آنجا ānjā There
اَلان alān Now
اَلو alo Hello
این īn This
اینجا īnjā Here
به be To
جان jān Dear
چیست chīst What Is
خانِه kāne Home
دانِشگاه dāneshghāh University
دَر dar At
دستشویی dastshūʿī Washroom
دَقیقِه daqīqe Minute
دَه dah Ten
دَوازدَه davāzdah Twelve
رُبع robʿ Quarter
شِرکَت sherkat Office
کِتاب ketāb Book
کُجا kojā Where
کِلاس kelās Class
لِباس lebās Clothes
میوِه mīve Fruit
نَخیر na-kheir No
نیم nīm Half
هُتِل hotel Hotel
هَست hast Is
هَشت hasht Eight
هَفت haft Seven
هَنوز hanūz Yet
وَ/وُ o/va And
یازدَه yāzdah Eleven

جستارهای وابسته[ویرایش]