راهنمای برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی در ایران/افراد راهنما

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
فهرست - قسمت‌های اصلی - تدارک نقشه - شرایط هتل یا محل اقامت - امکانات دستشویی‌ها - امکانات اینترنتی - نوع هدایای معمول در کنفرانسها - دفترچه راهنمای شرکت کنندگان - نکات راجع به غذا - افراد راهنما - مساله تبدیل پول - مسایل مربوط توجیه قوانین در ایران - مساله حجاب - کارت گذر دور گردن - لوازم لازم برای سخنرانیها - تفریحات لازم در طول کنفرانس - محلهای جالب برای خارجیها در تهران - در اصفهان - تقویم برنامه‌های کنفرانس - اطلاع رسانی درباره شرایط... - وب‌سایت کنفرانس
  1. افراد راهنما باید لباسهای متحدالشکل بپوشند تا به آسانی قابل تشخیص باشند.
  2. برگزاری جلسه توجیهی برای افراد راهنما در مورد وظایف مختلف و نقشه ساختمان(ها) و محل برگزاری کنفرانس
  3. اطمینان از اینکه افراد راهنما به خوبی با نقشه ساختمان(ها)آشنا هستند. ( محل دستشویی، سایت کامپیوتر و اتاق‌های کنفرانس و ...)
  4. بعد از هر شیفت کاری یا بعد از برگزاری کنفرانس هدیهٔ کوچکی به رسم یادبود به داوطلبان داده شود.