راهنمای جامع فیزیک/آشنایی با مکانیک

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
دکارت و مفهوم حرکت آشنایی با مکانیک قوانین نیوتون


به دلیل گسترده بودن مباحث ومفاهیم علم مکانیک نمی‌توان تعریف جامع و دقیقی از این علم در چند خط بیان کرد اما می‌توان به تعریف‌های کلی پرداخت و جمع‌بندی از آنها انجام داد تا بتوان به نتیجه معقولی دست یافت.

ایروینگ اچ شیمز در مقدمه کتاب استاتیک خود پیرامون مکانیک این گونه صحبت می‌کند مکانیک شاخه‌ای از علم فیزیک است که به رفتار دینامیکی اجسام می‌پردازد؛ که تحت اثر آشفتگی مکانیکی قرار می‌گیرند. از آنجا که مهندس تقریباً در تمام مواقع با چنین رفتاریروبرو است، مکانیک در هسته مرکزی بیشتر تحلیل‌های مهندسی جای دارد ...

دکتر رحیمی شعرباف در مقدمه کتاب ترجمه شده مکانیک محیط‌های پیوسته می‌نویسد علمای ما مکانیک را در معنای عام (علم الحیل) نام نهاده بودند. اما امروزه مکانیک شاخه‌ای از علم محسوب می‌شود که به مطالعه حرکت اجسام و دلیل آن یعنی نیرو می‌پردازد از این رو مکانیک به معنای اعم، مبتنی بر مفاهیمی نظیر زمان و فضا می‌باشد... مکانیک علمی است قدیمی و کلاسیک... دانش مکانیک برای مطالعه تمامی شاخه‌های فیزیک و شیمی و حتی رشته‌هایی نظیر بیولوژی لازم است.

از جمع‌بندی مطالب یاد شده و همچنین گشت وگذاری کوتاه در کتابهای پیرامون علم مکانیک می‌توان به این نتیجه دست یافت. مکانیک علم مطالعه در مورد ویژگیهای اشیا اعم از بحث پیرامون اجسام ساکن و پویا (در حال حرکت) وحالات موجود در اشیا اعم از فشار، حجم و دما می‌باشد مکانیک علمی است که محدود کردن آن کاری است بی‌معنی. همچنین مطالعه تمامی ابعاد این علم کاری است بسیار سخت و زمان گیر و حتی غیر ممکن.

موتور درون‌سوز یک خودرو بوگاتی
توربین گاز سری H ساخت شرکت جنرال الکتریک
مواردی که در مطالعه آکادمیک علم مکانیک مورد بحث قرار می‌گیرند عبارتند از[ویرایش]
  1. سینماتیک:مطالعه حرکت اجسام «سرعت و شتاب) بدون توجه به عامل حرکت.
  2. دینامیک: اثر نیروها را بر روی حرکت مورد بحث قرار می‌دهد.
  3. استاتیک: حالتی از جسم را بررسی می‌کند که متعادل و جسم در حال سکون نسبی می‌باشد.
  4. سینتیک: شاخه‌ای از مکانیک که در برگیرنده استاتیک و دینامیک می‌باشد.

نمی‌توان دوره یا شخص خاصی را در مورد ابداع علم مکانیک نام برد. چیزی که واضح است این که از همان بدو آفرینش انسان مفهوم سبک یا سنگین بودن یک شی را درک کرده است و یا فرو رفتن در آب یا عدم توانایی پرواز. اما در مورد شروع به مطالعه پیرامون این علم شاید بتوان با اغراق ارشمیدس راپیشگام دانست در حالی که شاید اولین اقدامات در جهت فرموله کردن قوانین مکانیک و مطالعه عملی در مورد آن به بزرگانی همچون گالیله، لایب نیتس، کپلر و نیوتن بازگردد.

مشخصا هنوز هم مکانیک مجال گسترش وتحقیق را دارا می‌باشد. مثال بارز این گفته انیشتین است که با مطالعه با اراعه نظریه نسبیت انقلابی در علم مکانیک به وجود آورد.

منبع[ویرایش]

کتاب فیزیک از آغاز تا امروز نوشته حسین جوادی چاپ دوم شهریور ۱۳۸۷ انتشارات اندرز