رله دقیق حرارتی/رله‌های کمکی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
وابستگی به دما رله‌های کمکی حفاظت سیم‌پیچ
رله دقیق حرارتی


رله‌های کمکی برای رلهٔ RVAA[ویرایش]

  • رلهٔ RIXC
  • رلهٔ RMXE
  • رآکتور(reactor)ها (که جزء .d.c جریان شروع را از رله shunt می‌کند)