رله دقیق حرارتی/RIXC چیست

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
وابستگی به دما RIXC چیست؟ حفاظت سیم‌پیچ
رله دقیق حرارتی


رلهٔ سریعِ اضافه‌جریان نوع RIXC ساخته‌شده برای RVAA به‌منظور عملکردهای مختلف[ویرایش]

RIXC، یک رلهٔ الکترومغناطیسی است. مقدار بارگیری می‌تواند با استفاده از از یک دستگیره که فشار کششیِ فنر آرمیچر را تغییر می‌دهد، در نسبت ۱ به ۲ میان کم‌ترین و بیش‌ترین مقادیر درجه، تغییر یابد. درجهٔ نسخهٔ استاندارد، در جریانی معادل ۵ تا ۱۲ برابرِ جریان اسمیِ RVAA درجه‌بندی شده است.