غلبه بر سستی/علت‌ها

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ویژگی‌ها علت‌ها از بین بردن سستی
غلبه بر سستی


بنیان سستی بر پایه یک نگرش جهان‌شمول کارگریزی است مثل آنکه «به دنبال پاداش طولانی‌مدت باشد به دنبال خوشی یا آسایش زودگذر است» که با بی‌توجهی‌ای غیرعقلانی به پیامدهای منفی همراه است. فرد سست کار خود را درست انجام نمی‌دهد (تن به کار نمی‌دهد) به دلیل حواس‌پرتی یا گونه‌ای ناکافی بودن در رفتار خود. انحرافات (سوق‌دهنده‌های حواس) یا نارسایی‌های مختلفی می‌تواند منجر به سستی شود که تعدادی از آن‌ها در زیر آورده شده است ولی محدود به موارد زیر نیست:

 • اعتیاد
 • نگرانی و ترس
 • غرور، فخرورزی
 • نفرت
 • عادت‌های غلط
 • دلسردی
 • شلختگی
 • حواس‌پرتی
 • مشکلات خانوادگی
 • ترس از اشتباه
 • فکر و خیال بیخود کردن
 • ناامیدی
 • احساس گناه
 • اهداف اشتباه برای خود در نظر گرفتن و انگیزه‌های بدون‌فکر
 • ...

تنبل کسی است که کار امروز را به فردا می‌اندازد.

نظریه ارزش مورد انتظار (نظریه امید)[ویرایش]

تنبلی امروز کاری با تو ندارد، فردا خود را نشان می‌دهد.

در روانشناسی انگیزشی برای اینکه تعیین کنند کدام کار باید اول انجام شود، از یک فرمول ریاضی استفاده می‌کنند. بر طبق این مدل ما ابتدا کارهایی را انجام می‌دهیم که مقدار «فایده» آن‌ها بیشتر باشد. این مدل قادر است توضیح دهد چرا شما به جای اینکه بروید هر چه سریعتر تکالیف سخت‌ترین کلاس دانشگاه‌تان را انجام بدهید ترجیح می‌دهید منتظر بنشینید تا برنامه تلویزیونی مود علاقه‌تان شروع شود. همچنین این مدل می‌گوید همه افراد سستی می‌کنند اما درجه سستی در افراد مختلف متفاوت است.

U: مفید بودن کار

P: احتمال سود بردن از کار

V: ارزش سود به دست آمده از کار

D: فاصله بین انجام کار و دریافت پاداش برای انجام آن

.....