غلبه بر سستی

75% کامل شده تا
ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد


این نوشتار یک ترجمه از ویکی‌کتاب‌های دیگر است. پیوند به سایر زبان‌ها را در سمت راست-پایین این صفحه ببینید.

غلبه بر سستی

این کتاب به مشکل تنبلی یا سستی (به تاخیر انداختن) در کارها می‌پردازد. سستی یکی از مشکلات بزرگ در جهان امروز است. این کتاب یک فصل طویل در مورد از بین بردن سستی دارد.

ز نیرو بود مرد را راستی ز سستی کژی زاید و کاستی
راهنمای غلبه بر سستی

فهرست[ویرایش]

  1. غلبه بر سستی/مقدمه
  2. غلبه بر سستی/پیامدها
  3. غلبه بر سستی/ویژگی‌ها
  4. غلبه بر سستی/علت‌ها
  5. غلبه بر سستی/از بین بردن سستی
  6. غلبه بر سستی/تنبلی مزمن
  7. غلبه بر سستی/منابع

پروانه نشر[ویرایش]

پروانه نشر (انگلیسی)