غلبه بر سستی/پیامدها

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مقدمه پیامدها ویژگی‌ها
غلبه بر سستی


برخی از پیامدها از این قرارند:

از دست دادن فرصت‌ها: مثلاً خودرویی را که فرد سست‌بنیه می‌خواسته اقدام به خرید آن کند فرد دیگری پیش از او می‌خرد به دلیل اینکه افراد سست حتی یک تلفن زدن ساده را به بعد موکول می‌کنند. یا در مثالی دیگر شخص دیگری اختراع‌شان را به نام خود ثبت می‌کند تنها به این دلیل که شخص سست به دنبال ثبت آن نرفته است.

دیر رسیدن: دیر رسیدن به جلسه، دیر رسیدن به مراسم، دیر کردن سر قرار. از دست دادن صحنه‌های آغاز تئاتر، موفق نشدن در گرفتن صندلی‌های خوب، به این دلیل که شخص سست زود از خانه راه نمی‌افتد.

سر موعد مقرر حاضر نکردن: تکالیف مدرسه را به موقع انجام نمی‌دهند به این دلیل که به موقع تکالیف‌شان را تحویل نمی‌دهند، دیر رسیدن فرد سست به پرواز در فرودگاه به دلیل اینکه مشغول صحبت با تلفن شده است.

بی‌مبالاتی نسبت به دیگران: ممکن است به قولی که می‌دهند وفادار نباشند چون آن را به بعد موکول می‌کنند یا باعث می‌شوند دیگران نتوانند به موقع به کارشان برسند به این دلیل که شخص سست به موقع کارشان را انجام نمی‌دهد.

سر و سامان نداشتن: مثل وقتی که زیر زمین خانه را آب برداشته باشد به دلیل اینکه شخص سست در نصب پمپ لجن‌کش دیر کرده باشد.

عملکرد ضعیف: در امتحان می‌افتد به دلیل اینکه مطالعه برای خواندن درسش را به شب امتحان موکول می‌کند.

مشکلات کاری: پروژه‌های کار را همواره دیرتر از فرصت انجام دادن، از دست دادن ارتقاهای کاری و پیش رفتن به سمت تغییر پست یا اخراج.

هزینه‌های بیخودی: مثل پرداخت هزینه تأخیر به دلیل اینکه فرد تنبل با وجود اینکه پول داشته اما قبض خود را پرداخت نکرده باشد. یا پرداخت هزینه خسارت به دلیل اینکه به موقع بیمه خود را تمدید نکرده است.

مشکلات مالی: مثل ناتوانی در پرداخت قبوض به دلیل نداشتن فروش جدید در کسب و کار یا پیدا نکردن مشتری.

مشکلات پزشکی: مثلا مراجعه به دندانپزشک همراه با دندان‌درد شدید برای پر کردن دندان یا جرم‌گیری به علت اینکه دندان‌های خود را به موقع مسواک نزده است. مثال دیگر دچار حمله قلبی شدن به دلیل اینکه برنامه سلامتی شخصی خود را به تاخیر انداخته است.

نارضایتی از خود.

نارضایتی از دیگران به دلیل سستی‌های خودش: ممکن است در زندگی زناشویی همسرش به ازدواجشان خاتمه بدهد به دلیل پیدا نکردن شغل مناسب بر طبق قولی که قبلا داده بوده است.