پرش به محتوا

فرهنگ نجوم/فیزیک/نورشناسی/طیف الکترومغناطیس

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
تداخل طیف الکترومغناطیس جرم
فرهنگ نجوم


طیف الکترومغناطیسی، طیف گسترده‌ای از تمام بسامدهای احتمالی پرتوهای الکترومغناطیسی است.طیف الکترومغناطیسی هر جسم، نشانه پخش پرتوهای الکترومغناطیسی جذب شده و یا تولید شده توسط آن جسم است.