پرش به محتوا

فرهنگ نجوم/منظومه شمسی/زمین/فعالیت های زمین شناختی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

این اثر با همکاری کاربران تکمیل می‌شود.
ابتدا در جریان گفتگوهای دیگران قرار بگیرید.

ساختار زمین فعالیت های زمین شناختی میدان مغناطیسی زمین
فرهنگ نجوم


فعالیت ها و تحقیقاتی که ماهیت زمین و مواد درون آن را مشخص می کند و نوع سنگ ها چین ها و دیگر عوامل را مورد بررسی قرار می دهد.

لایه‌های زمین(۱)هسته درونی (۲) هسته بیرونی (۳) گوشته درونی (۴) گوشته بیرونی (۵) سنگ‌کره (۶) پوسته