پرش به محتوا

نگاهی به ریاضیات پیشرفته/آمار توصیفی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

موضوع آمار توصیفی، موضوع چیدمان و طبقه‌بندی داده‌ها، نمایش گرافیکی و محاسبه مقادیری مانند میانگین، میانه، میانه و غیره است که به ویژگی‌های هر یک از اعضای جامعه مورد بحث اشاره دارد. در آمار توصیفی، اطلاعات به دست آمده از یک گروه، همان گروه را توصیف می کند و اطلاعات به دست آمده را نمی توان به گروه های مشابه تعمیم داد.

روش ها

[ویرایش]

به طور کلی در آمار توصیفی برای جمع بندی داده ها از سه روش استفاده می شود:

  • استفاده از جداول
  • استفاده از نمودار
  • محاسبه مقادیری خاص که نشان‌دهنده خصوصیات مهمی از داده‌ها باشند.

منابع

[ویرایش]

ویکی پدیای فارسی

درحال تحقیق...