هندسه مقدماتی/مکعب

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

مُکَعَّب به حجم بسته سه بعدی گویند که از ۶ مربع برابر تشکیل شده باشد. به صورتی که هر ضلع هریک از مربعها با تنها یک مربع دیگر مشترک باشد و در راس‌ها سه مربع با یکدیگر در ارتباط هستند.

یک مکعب