هندسه مقدماتی/کره

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

کُره یک جسم هندسی کاملاً گرد در فضای سه بعدی است. برای نمونه توپ یک کره‌است. کره مانند یک دایره می‌باشد که در دو بعد است، در فضای سه بعدی یک کره کاملاً متقارن در گرداگرد یک نقطه‌است.

نگارهٔ یک کره.