ویکی‌کتاب:آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی/۲۰۱۵/آوریل

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بایگانی آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
۲۰۱۵


Wikibooks-logo.svg آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۴
۱ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۳۱۷ ۱٬۸۳۸ ۵۵٬۵۸۱ ۹۰۹ ۸٬۳۹۴ ۲۲ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۴
۲ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۳۲۴ ۱٬۸۳۹ ۵۵٬۶۰۵ ۹۰۹ ۸٬۳۹۷ ۲۱ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴
۳ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۸(گرینویچ) ۹٬۳۲۹ ۱٬۸۳۹ ۵۵٬۶۲۳ ۹۰۸ ۸٬۴۰۴ ۲۱ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
۴ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۳۳۶ ۱٬۸۴۰ ۵۵٬۶۴۸ ۹۰۸ ۸٬۴۰۸ ۲۱ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴
۵ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۳۳۹ ۱٬۸۳۹ ۵۵٬۶۵۸ ۹۰۸ ۸٬۴۱۱ ۲۱ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴
۶ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۳۴۴ ۱٬۸۳۹ ۵۵٬۶۷۸ ۹۰۸ ۸٬۴۱۴ ۲۴ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴
۷ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۳۵۲ ۱٬۸۴۰ ۵۵٬۶۹۱ ۹۰۸ ۸٬۴۲۱ ۲۴ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴
۸ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۳۵۶ ۱٬۸۴۰ ۵۵٬۷۰۶ ۹۰۸ ۸٬۴۲۵ ۲۴ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۴
۹ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۳۶۶ ۱٬۸۶۲ ۵۵٬۷۶۲ ۹۰۸ ۸٬۴۲۹ ۲۳ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴
۱۰ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۳۶۸ ۱٬۸۶۲ ۵۵٬۷۷۴ ۹۰۸ ۸٬۴۳۱ ۲۳ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
۱۱ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۳۷۵ ۱٬۸۶۳ ۵۵٬۷۹۲ ۹۰۸ ۸٬۴۳۷ ۲۳ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴
۱۲ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۳۸۱ ۱٬۸۶۳ ۵۵٬۸۰۳ ۹۰۸ ۸٬۴۴۲ ۱۹ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
۱۳ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۳۹۲ ۱٬۸۶۵ ۵۵٬۸۵۳ ۹۰۸ ۸٬۴۴۶ ۱۹ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴
۱۴ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۴۰۴ ۱٬۸۶۸ ۵۵٬۹۰۸ ۹۰۸ ۸٬۴۴۹ ۱۹ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
۱۵ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۴۱۷ ۱٬۸۷۰ ۵۵٬۹۶۱ ۹۰۸ ۸٬۴۵۱ ۱۸ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴
۱۶ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۴۳۲ ۱٬۸۷۱ ۵۶٬۰۱۸ ۹۰۸ ۸٬۴۵۹ ۱۸ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴
۱۷ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۴۴۵ ۱٬۸۷۴ ۵۶٬۹۴۲ ۹۰۸ ۸٬۴۶۳ ۱۸ ۴ ۱ ۰ ۰ ۰
شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴
۱۸ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۴۶۸ ۱٬۸۸۴ ۵۷٬۰۳۱ ۹۰۸ ۸٬۴۷۲ ۲۰ ۵ ۱ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
۱۹ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۴۸۰ ۱٬۸۸۴ ۵۷٬۰۶۴ ۹۰۸ ۸٬۴۷۶ ۲۰ ۵ ۱ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
۲۰ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۴۹۲ ۱٬۸۹۴ ۵۷٬۱۲۴ ۹۰۹ ۸٬۴۸۳ ۲۰ ۵ ۱ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۱ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۴۹۹ ۱٬۸۹۵ ۵۷٬۱۳۹ ۹۰۹ ۸٬۴۸۶ ۲۱ ۵ ۱ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۲ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۵۱۵ ۱٬۹۰۴ ۵۷٬۱۹۸ ۹۰۹ ۸٬۴۸۹ ۲۱ ۵ ۱ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۳ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۵۴۸ ۱٬۹۲۶ ۵۷٬۳۰۵ ۹۰۹ ۸٬۴۹۶ ۲۱ ۵ ۱ ۰ ۰ ۰
جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۴ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۵۵۶ ۱٬۹۳۶ ۵۷٬۴۰۴ ۹۰۸ ۸٬۵۰۲ ۲۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۵ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۵۶۸ ۱٬۹۳۶ ۵۷٬۴۳۵ ۹۰۸ ۸٬۵۰۹ ۲۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۶ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۵۶۹ ۱٬۹۳۶ ۵۷٬۴۵۲ ۹۰۸ ۸٬۵۱۰ ۲۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۷ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۵۷۰ ۱٬۹۳۷ ۵۷٬۴۶۳ ۹۰۸ ۸٬۵۱۱ ۲۰ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۸ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۶۱۷ ۱٬۹۳۸ ۵۷٬۵۴۰ ۹۰۸ ۸٬۵۲۰ ۲۰ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۹ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۵۸۷ ۱٬۹۳۸ ۵۷٬۵۹۷ ۹۰۸ ۸٬۵۲۴ ۲۰ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰