ویکی‌کتاب:آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی/۲۰۱۵/اوت

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بایگانی آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
۲۰۱۵


Wikibooks-logo.svg آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
۱ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۸۶ ۲٬۰۷۵ ۶۳٬۵۰۲ ۹۰۸ ۹٬۲۲۰ ۲۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
۲ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۹۲ ۲٬۰۷۶ ۶۳٬۵۵۵ ۹۰۸ ۹٬۲۲۳ ۲۱ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
۳ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۵۰۱ ۲٬۰۷۹ ۶۳٬۶۴۱ ۹۰۸ ۹٬۲۲۶ ۲۱ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴
۴ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۵۰۵ ۲٬۰۷۷ ۶۳٬۶۹۱ ۹۰۸ ۹٬۲۳۱ ۲۱ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴
۵ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۵۱۴ ۲٬۰۷۷ ۶۳٬۷۳۱ ۹۰۸ ۹٬۲۳۴ ۲۱ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
۶ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۵۲۹ ۲٬۰۷۹ ۶۳٬۸۰۵ ۹۰۸ ۹٬۲۳۸ ۲۰ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴
۷ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۵۴۴ ۲٬۰۷۶ ۶۳٬۸۹۹ ۹۰۸ ۹٬۲۳۹ ۲۰ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴
۸ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۵۵۸ ۲٬۰۷۸ ۶۳٬۹۵۵ ۹۰۸ ۹٬۲۴۲ ۲۰ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴
۹ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۵۷۰ ۲٬۰۷۶ ۶۴٬۰۳۳ ۹۰۸ ۹٬۲۴۳ ۲۰ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴
۱۰ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۵۸۵ ۲٬۰۹۷ ۶۴٬۱۴۰ ۹۰۸ ۹٬۲۴۶ ۲۰ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴
۱۱ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۶۰۵ ۲٬۰۹۴ ۶۴٬۳۶۰ ۹۰۸ ۹٬۲۴۹ ۲۰ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
۱۲ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۷۵۹ ۲٬۰۹۷ ۶۴٬۶۱۶ ۹۰۸ ۹٬۲۵۶ ۲۰ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۴
۱۳ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۷۷۱ ۲٬۱۰۳ ۶۴٬۷۴۲ ۹۰۸ ۹٬۲۵۹ ۲۰ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۲۳ مرداد ۱۳۹۴
۱۴ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۷۸۲ ۲٬۱۰۹ ۶۴٬۸۸۳ ۹۰۸ ۹٬۲۶۲ ۲۱ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴
۱۵ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۷۸۵ ۲٬۱۱۷ ۶۵٬۰۰۵ ۹۰۸ ۹٬۲۶۵ ۲۱ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
۱۶ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۷۹۲ ۲٬۱۱۵ ۶۵٬۲۴۶ ۹۰۸ ۹٬۲۷۰ ۲۱ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴
۱۷ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۷۹۶ ۲٬۱۱۵ ۶۵٬۲۹۵ ۹۰۸ ۹٬۲۷۶ ۲۱ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴
۱۸ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۸۲۲ ۲٬۱۲۴ ۶۵٬۴۵۵ ۹۰۸ ۹٬۲۸۲ ۲۱ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
۱۹ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۸۴۴ ۲٬۱۳۵ ۶۵٬۶۳۴ ۹۰۸ ۹٬۲۸۷ ۲۱ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴
۲۰ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۸۶۵ ۲٬۱۴۷ ۶۵٬۸۶۲ ۹۰۸ ۹٬۲۹۳ ۲۶ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
۲۱ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۸۹۸ ۲٬۱۴۷ ۶۵٬۹۵۲ ۹۰۸ ۹٬۲۹۷ ۲۶ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴
۲۲ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۹۱۶ ۲٬۱۵۰ ۶۶٬۰۰۷ ۹۰۸ ۹٬۳۰۵ ۲۶ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۴
۲۳ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۹۱۷ ۲٬۱۵۱ ۶۶٬۰۲۷ ۹۰۸ ۹٬۳۰۵ ۲۶ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴
۲۴ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۹۲۲ ۲٬۱۵۱ ۶۶٬۰۴۳ ۹۰۸ ۹٬۳۰۹ ۲۶ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴
۲۵ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۹۲۷ ۲٬۱۵۱ ۶۶٬۰۵۰ ۹۰۸ ۹٬۳۱۴ ۲۶ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴
۲۶ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۹۳۵ ۲٬۱۵۱ ۶۶٬۰۹۶ ۹۰۸ ۹٬۳۲۲ ۲۷ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۴
۲۷ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۹۶۴ ۲٬۱۶۲ ۶۶٬۳۳۱ ۹۰۸ ۹٬۳۲۶ ۲۷ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۶ شهریور ۱۳۹۴
۲۸ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۹۹۵ ۲٬۱۹۹ ۶۶٬۶۰۵ ۹۰۸ ۹٬۳۳۳ ۲۷ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴
۲۹ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۰۰۳ ۲٬۲۰۵ ۶۶٬۶۵۴ ۹۰۸ ۹٬۳۳۹ ۲۸ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۴
۳۰ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۰۱۴ ۲٬۲۰۶ ۶۶٬۷۳۴ ۹۰۸ ۹٬۳۴۳ ۲۸ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴
۳۱ اوت ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۰۲۸ ۲٬۲۰۹ ۶۶٬۸۲۹ ۹۰۸ ۹٬۳۴۸ ۲۸ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰