ویکی‌کتاب:آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی/۲۰۱۵/مه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بایگانی آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
۲۰۱۵


Wikibooks-logo.svg آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
۹ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۶۹۰ ۱٬۹۶۲ ۵۸٬۰۲۲ ۹۰۸ ۸٬۵۷۲ ۱۹ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۰ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۶۹۸ ۱٬۹۶۲ ۵۸٬۰۳۴ ۹۰۸ ۸٬۵۷۸ ۱۹ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۱ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۰۲ ۱٬۹۶۲ ۵۸٬۰۶۰ ۹۰۸ ۸٬۵۸۱ ۱۹ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۲ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۰۵ ۱٬۹۶۲ ۵۸٬۰۶۸ ۹۰۸ ۸٬۵۸۴ ۲۰ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۳ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۱۸ ۱٬۹۶۵ ۵۸٬۰۹۴ ۹۰۸ ۸٬۵۹۱ ۲۰ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۴ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۳۰ ۱٬۹۶۶ ۵۸٬۲۱۲ ۹۰۸ ۸٬۵۹۳ ۲۰ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۵ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۳۷ ۱٬۹۶۶ ۵۸٬۲۲۷ ۹۰۸ ۸٬۶۰۰ ۲۱ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۶ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۴۰ ۱٬۹۶۶ ۵۸٬۲۴۱ ۹۰۸ ۸٬۶۰۳ ۲۱ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۷ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۴۷ ۱٬۹۶۸ ۵۸٬۲۵۷ ۹۰۸ ۸٬۶۰۹ ۲۱ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۸ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۵۵ ۱٬۹۷۰ ۵۸٬۲۷۱ ۹۰۸ ۸٬۶۱۷ ۱۶ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۹ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۶۰ ۱٬۹۷۲ ۵۸٬۲۹۳ ۹۰۸ ۸٬۶۲۲ ۱۶ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۰ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۶۴ ۱٬۹۷۲ ۵۸٬۳۱۵ ۹۰۸ ۸٬۶۲۴ ۱۶ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۱ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۶۶ ۱٬۹۷۱ ۵۸٬۳۴۱ ۹۰۸ ۸٬۶۲۶ ۱۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۱ خرداد ۱۳۹۴
۲۲ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۷۴ ۱٬۹۷۱ ۵۸٬۳۶۶ ۹۰۸ ۸٬۶۲۸ ۱۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴
۲۳ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ) ۹٬۷۸۳ ۱٬۹۷۶ ۵۸٬۴۱۶ ۹۰۸ ۸٬۶۳۳ ۱۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴
۲۴ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۹۳ ۱٬۹۸۴ ۵۸٬۴۷۰ ۹۰۸ ۸٬۶۴۰ ۱۴ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴
۲۵ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۹۸ ۱٬۹۸۴ ۵۸٬۴۹۲ ۹۰۸ ۸٬۶۴۵ ۱۴ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴
۲۶ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۸۰۹ ۱٬۹۸۶ ۵۸٬۵۱۱ ۹۰۸ ۸٬۶۵۳ ۱۴ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴
۲۷ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۸۱۵ ۱٬۹۸۹ ۵۸٬۵۵۴ ۹۰۸ ۸٬۶۵۶ ۱۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴
۲۸ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۸۲۴ ۱٬۹۹۱ ۵۸٬۵۸۹ ۹۰۸ ۸٬۶۶۳ ۱۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۸ خرداد ۱۳۹۴
۲۹ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۸۲۷ ۱٬۹۹۷ ۵۸٬۶۰۹ ۹۰۸ ۸٬۶۶۶ ۱۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۴
۳۰ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۸۳۶ ۲٬۰۰۱ ۵۸٬۶۴۱ ۹۰۸ ۸٬۶۷۳ ۱۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
۳۱ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۸۴۱ ۲٬۰۰۲ ۵۸٬۶۷۵ ۹۰۸ ۸٬۶۷۹ ۱۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰