ویکی‌کتاب:آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی/۲۰۱۵/ژوئن

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بایگانی آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
۲۰۱۵


Wikibooks-logo.svg آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
۱ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۸۹۰ ۲٬۰۰۲ ۵۸٬۷۴۱ ۹۰۸ ۸٬۷۳۰ ۱۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴
۲ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۹۵۹ ۲٬۰۰۲ ۵۸٬۸۶۱ ۹۰۸ ۸٬۷۹۱ ۲۱ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴
۳ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۰۲۱ ۲٬۰۰۳ ۵۸٬۹۵۱ ۹۰۸ ۸٬۸۴۴ ۲۱ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴
۴ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۰۶۵ ۲٬۰۰۳ ۵۹٬۰۳۴ ۹۰۸ ۸٬۸۸۳ ۲۱ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴
۵ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۱۱۵ ۲٬۰۰۴ ۵۹٬۱۳۵ ۹۰۸ ۸٬۹۲۳ ۲۱ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴
۶ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ) ۱۰٬۱۷۰ ۲٬۰۰۴ ۵۹٬۲۳۶ ۹۰۸ ۸٬۹۶۹ ۳۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴
۷ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۲۱۱ ۲٬۰۰۴ ۵۹٬۳۱۶ ۹۰۸ ۹٬۰۰۸ ۳۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴
۸ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۲۳۶ ۲٬۰۰۳ ۵۹٬۳۸۵ ۹۰۸ ۹٬۰۲۷ ۳۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴
۹ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۲۴۹ ۲٬۰۱۱ ۵۹٬۴۹۱ ۹۰۸ ۹٬۰۳۵ ۳۹ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
۱۰ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۲۶۱ ۲٬۰۱۲ ۵۹٬۵۵۰ ۹۰۸ ۹٬۰۴۶ ۳۹ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۴
۱۱ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۲۶۵ ۲٬۰۱۳ ۵۹٬۶۱۰ ۹۰۸ ۹٬۰۵۲ ۳۹ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۹۴
۱۲ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۲۷۳ ۲٬۰۱۸ ۵۹٬۷۱۵ ۹۰۸ ۹٬۰۵۶ ۴۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴
۱۳ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۲۷۶ ۲٬۰۱۹ ۵۹٬۷۶۶ ۹۰۸ ۹٬۰۵۸ ۴۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴
۱۴ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۲۷۸ ۲٬۰۱۶ ۵۹٬۸۳۷ ۹۰۸ ۹٬۰۶۱ ۴۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴
۱۵ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۲۸۳ ۲٬۰۱۶ ۵۹٬۸۷۴ ۹۰۸ ۹٬۰۶۶ ۴۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
۱۶ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۲۹۵ ۲٬۰۱۳ ۵۹٬۹۶۰ ۹۰۸ ۹٬۰۷۰ ۴۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
۱۷ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۱۱ ۲٬۰۱۳ ۶۰٬۰۱۱ ۹۰۸ ۹٬۰۷۰ ۴۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴
۲۰ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۱۸ ۲٬۰۱۳ ۶۰٬۱۴۵ ۹۰۸ ۹٬۰۷۹ ۴۷ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴
۲۱ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۲۱ ۲٬۰۱۳ ۶۰٬۲۰۴ ۹۰۸ ۹٬۰۸۴ ۴۷ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۱ تیر ۱۳۹۴
۲۲ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۳۶ ۲٬۰۱۵ ۶۰٬۲۳۶ ۹۰۸ ۹٬۰۹۱ ۴۷ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴
۲۳ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۳۸ ۲٬۰۱۵ ۶۰٬۲۶۲ ۹۰۸ ۹٬۰۹۵ ۴۷ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۹۴
۲۴ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۴۰ ۲٬۰۱۷ ۶۰٬۳۰۶ ۹۰۸ ۹٬۰۹۸ ۵۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۴ تیر ۱۳۹۴
۲۵ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۴۳ ۲٬۰۳۱ ۶۰٬۴۲۹ ۹۰۸ ۹٬۱۰۰ ۵۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۵ تیر ۱۳۹۴
۲۶ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۴۸ ۲٬۰۳۳ ۶۰٬۴۸۵ ۹۰۸ ۹٬۱۰۰ ۵۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴
۲۷ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۵۴ ۲٬۰۳۳ ۶۰٬۵۰۴ ۹۰۸ ۹٬۱۰۳ ۵۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۷ تیر ۱۳۹۴
۲۸ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۴۸ ۲٬۰۳۳ ۶۰٬۵۴۱ ۹۰۸ ۹٬۱۰۵ ۵۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۹۴
۲۹ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۵۶ ۲٬۰۳۳ ۶۰٬۵۸۱ ۹۰۸ ۹٬۱۱۲ ۵۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۴
۳۰ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۶۱ ۲٬۰۳۴ ۶۰٬۶۱۳ ۹۰۸ ۹٬۱۱۶ ۵۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰