ویکی‌کتاب:آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی/۲۰۱۵/ژوئیه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بایگانی آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
۲۰۱۵


Wikibooks-logo.svg آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴
۱ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۶۵ ۲٬۰۳۴ ۶۰٬۶۳۹ ۹۰۸ ۹٬۱۲۱ ۵۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴
۲ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۷۱ ۲٬۰۳۴ ۶۰٬۷۰۴ ۹۰۸ ۹٬۱۲۴ ۵۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴
۳ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۷۶ ۲٬۰۳۴ ۶۰٬۷۴۰ ۹۰۸ ۹٬۱۲۹ ۴۶ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴
۴ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۸۴ ۲٬۰۳۴ ۶۰٬۷۹۹ ۹۰۸ ۹٬۱۳۷ ۴۶ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴
۵ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۸۵ ۲٬۰۳۵ ۶۰٬۸۲۷ ۹۰۸ ۹٬۱۳۸ ۴۶ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴
۶ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۹۵ ۲٬۰۳۵ ۶۰٬۸۹۲ ۹۰۸ ۹٬۱۴۳ ۴۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴
۷ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۹۷ ۲٬۰۳۷ ۶۰٬۹۰۹ ۹۰۸ ۹٬۱۴۵ ۴۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۴
۸ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۴۰۲ ۲٬۰۴۲ ۶۰٬۹۸۸ ۹۰۸ ۹٬۱۵۰ ۴۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۴
۹ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۴۱۴ ۲٬۰۴۲ ۶۱٬۰۷۵ ۹۰۸ ۹٬۱۵۵ ۳۹ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۱۹ تیر ۱۳۹۴
۱۰ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۹۸ ۲٬۰۲۷ ۶۱٬۱۲۴ ۹۰۸ ۹٬۱۵۷ ۳۹ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴
۱۱ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۹۸ ۲٬۰۲۷ ۶۱٬۱۳۷ ۹۰۸ ۹٬۱۵۹ ۳۹ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴
۱۲ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۴۰۰ ۲٬۰۲۷ ۶۱٬۱۴۲ ۹۰۸ ۹٬۱۶۱ ۳۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۴
۱۳ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۴۲۵ ۲٬۰۲۸ ۶۱٬۳۷۹ ۹۰۸ ۹٬۱۷۰ ۳۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴
۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۴۳۹ ۲٬۰۲۹ ۶۱٬۵۱۶ ۹۰۸ ۹٬۱۷۳ ۳۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴
۱۵ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۴۵۵ ۲٬۰۳۱ ۶۱٬۵۹۴ ۹۰۸ ۹٬۱۷۶ ۳۰ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۴
۱۶ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۴۹۷ ۲٬۰۳۴ ۶۱٬۷۵۹ ۹۰۸ ۹٬۱۷۷ ۳۰ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۲۶ تیر ۱۳۹۴
۱۷ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۵۰۶ ۲٬۰۵۱ ۶۱٬۹۲۲ ۹۰۸ ۹٬۱۷۷ ۳۰ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۴
۱۸ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۵۲۷ ۲٬۰۶۰ ۶۲٬۱۳۵ ۹۰۸ ۹٬۱۸۰ ۲۷ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۴
۱۹ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۲۵۱ ۲٬۰۶۲ ۶۲٬۹۷۳ ۹۰۸ ۹٬۱۸۲ ۲۷ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴
۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۳۴ ۲٬۰۶۲ ۶۳٬۱۹۲ ۹۰۸ ۹٬۱۸۷ ۲۷ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۴
۲۱ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۵۲ ۲٬۰۷۰ ۶۳٬۲۶۱ ۹۰۸ ۹٬۱۹۰ ۲۶ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴
۲۲ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۵۶ ۲٬۰۶۹ ۶۳٬۲۹۶ ۹۰۸ ۹٬۱۹۲ ۲۶ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۴
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۵۸ ۲٬۰۷۱ ۶۳٬۳۱۶ ۹۰۸ ۹٬۱۹۳ ۲۶ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۲ مرداد ۱۳۹۴
۲۴ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۵۶ ۲٬۰۷۱ ۶۳٬۳۵۵ ۹۰۸ ۹٬۲۰۰ ۲۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
۲۵ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۵۸ ۲٬۰۷۱ ۶۳٬۳۶۷ ۹۰۸ ۹٬۲۰۲ ۲۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴
۲۶ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۶۰ ۲٬۰۷۰ ۶۳٬۳۷۵ ۹۰۸ ۹٬۲۰۵ ۲۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴
۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۶۰ ۲٬۰۷۰ ۶۳٬۳۸۹ ۹۰۸ ۹٬۲۰۵ ۲۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴
۲۸ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۶۴ ۲٬۰۷۵ ۶۳٬۴۱۳ ۹۰۸ ۹٬۲۰۶ ۲۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴
۲۹ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۷۰ ۲٬۰۷۴ ۶۳٬۴۳۳ ۹۰۸ ۹٬۲۱۲ ۲۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۴
۳۰ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۷۷ ۲٬۰۷۴ ۶۳٬۴۴۷ ۹۰۸ ۹٬۲۱۶ ۲۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۹ مرداد ۱۳۹۴
۳۱ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۸۱ ۲٬۰۷۴ ۶۳٬۴۶۱ ۹۰۸ ۹٬۲۱۸ ۲۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰