پرش به محتوا

پی‌اچ‌پی/ثابت‌ها

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎‏مقدمه‏‎‎‏نحوه توسعه پی‌اچ‌پی‏‎‎‏ساختار اولیه‏‎‎‏انواع داده‏‎‎‏متغیرها‏‎‎‏ثابت‌ها‏‎
‎‏بانک اطلاعاتی‏‎‎‏کار با پایگاه داده‏‎‎‏جلسه‌ها‏‎‎‏کار با فرم‌ها‏‎‎‏توابع‏‎‎‏کار با تاریخ و زمان‏‎

ثابت‌ها مانند متغیرها هستند تفاوت این دو در این است که وقتی آن‌ها را ایجاد می‌کنیم دیگر نمی‌توانیم تغییرشان بدهیم.

ثابت یک نام برای یک مقدار است که در طول اجرای برنامه یا سایت نمی‌توان آن را تغییر داد.
نام ثابت‌ها در پی اچ پی باید با علامت $ شروع نمی‌شود و با _ یا یک حروف شروع می‌شود.
ما برای ایجاد یک ثابت از تابع define شکل کلی تابع define را به شکل زیر می نویسیم:

define(name, value, case-insensitive)

بجای name نام ثابت را بین "" می‌گذارید.

بجای value مقدار ثابت را جایگذاری می‌کنید و در آخر حساسیت را به حروف کوچک و بزرگ مشخص می‌کنید.
مثال:

;define("test" , "welcome")

و سپس می‌توانیم آن را در خروجی ببینیم با

;echo test

همچنین شما می‌توانید با روش زیر هم ثابت‌ها را ایجاد کنید:
مانند تعریف متغیرها فقط از کلمه کلیدی const استفاده می‌کنید مانند

"const TestName = "welcome

همینطور بصورت زیر هم می‌توانید آن را در خروجی ببینید:

echo TestName