پرش به محتوا

پی‌اچ‌پی/کار با تاریخ و زمان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎‏مقدمه‏‎‎‏نحوه توسعه پی‌اچ‌پی‏‎‎‏ساختار اولیه‏‎‎‏انواع داده‏‎‎‏متغیرها‏‎‎‏ثابت‌ها‏‎
‎‏بانک اطلاعاتی‏‎‎‏کار با پایگاه داده‏‎‎‏جلسه‌ها‏‎‎‏کار با فرم‌ها‏‎‎‏توابع‏‎‎‏کار با تاریخ و زمان‏‎

تابع Date[ویرایش]

نحوه کارکرد فانکشن

date(format,timestamp)

منظور از فرمت فرمت‌زمان است. چند مثال از آن

 date("Y") // 2024
 date("Y-M-D") // 2042-5-5
 date("Y.M.D") // 2042.5.5
 date("Y/M/D") // 2042/5/5
 date("l")// Monday

تابع time[ویرایش]

تابع mktime[ویرایش]

تابع strtotime[ویرایش]