فرهنگ نجوم/کیهانشناسی/سیاهچاله ها

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
تابش پیش زمینه کیهانی سیاهچاله ها فضا-زمان
فرهنگ نجوم


سیاه‌چاله ناحیه‌ای از فضا-زمان است که جرم در آن فشرده شده است.وجود سیاه‌چاله‌ها در نظریه نسبیت عام آلبرت اینشتین پیش بینی می‌شود. این نظریه پیش بینی می‌کند که یک جرم به اندازه کافی فشرده می‌تواند سبب تغییر شکل و خمیدگی فضا-زمان و تشکیل سیاهچاله شود.

نمایش شبیه‌سازی شده از یک سیاه چاله در برابر ابر ماژلانی بزرگ.