پرش به محتوا

فرهنگ نجوم/کیهانشناسی/فضا-زمان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
سیاهچاله ها فضا-زمان مهبانگ
فرهنگ نجوم


در دانش فیزیک، فضا-زمان (و نه فضا و زمان) عبارت است از یک مدل ریاضی که زمان و فضا را به صورت درهم‌تنیده و به عنوان یک کمیت پیوسته با یکدیگر ترکیب می‌کند.

نمایش دو بعدی خمیدگی فضا-زمان، جرم هندسهٔ فضا-زمان را تغییر می‌دهد، این خمیدگی بر اساس نظریهٔ نسبیت عام تعبیر به گرانش می‌شود.