پرش به محتوا

راهنما:تقویم

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد


این نوشتار راهنمای کاربران برای درج زمان و تقویم می‌باشد:

امروز

برای روز جاری خورشیدی و میلادی از الگو زیر استفاده می کنیم:

{{امروز}}

نمایش این الگو به شکل زیر است:
برای روز جاری خورشیدی از الگو زیر استفاده می کنیم:

{{امروز خورشیدی}}

نمایش این الگو به شکل زیر است:

امروز

۲ مرداد ۱۴۰۳ خورشیدیبرای روز جاری به خورشیدی، میلادی و قمری با شکلی افقی از الگو زیر استفاده می کنیم:

{{امروز خورشیدی/میلادی/قمری-افقی}}

امروز

سه‌شنبه | ۲ مرداد ۱۴۰۳ خورشیدی | ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی | ۱۶ محرّم ۱۴۴۶ قمری

برای روز جاری به خورشیدی، میلادی و قمری با شکلی عمودی از الگو زیر استفاده می کنیم:

{{امروز خورشیدی/میلادی/قمری-عمودی}}

امروز

سه‌شنبه

۲ مرداد ۱۴۰۳ خورشیدی


۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی


۱۶ محرّم ۱۴۴۶ قمری

دیگر الگوها
دستور به انگلیسی دستور به فارسی کارکرد
{{CURRENTDAY}} {{روز}} عدد روز جاری را نشان می‌دهد (مثلاً امروز ۲۳امین روز از ماه جاری میلادی است.)
{{CURRENTDAY2}} {{روز۲}} مثل مورد قبلی است، فقط در سمت چپ عدد روزهایی که عددشان یک رقمی است، یک صفر اضافه می‌کند (01 به جای 1)
{{CURRENTDAYNAME}} {{نام‌روز}} نام روز هفته را نشان می‌دهد. مثلاً امروز سه‌شنبه است.
{{CURRENTDOW}} {{روزهفته}} نشان می‌دهد که امروز چندمین روز هفته است (بر اساس هفته‌های تقویم میلادی که از روز یک شنبه شروع می‌شوند). مثلاً امروز ۲امین روز هفتهٔ جاری است.
{{CURRENTMONTH}} {{ماه}} یا {{ماه‌کنونی}} عدد شمارهٔ ماه جاری در تقویم میلادی را نشان می‌دهد. برای اعداد یک رقمی، یک صفر سمت چپ آن اضافه می‌کند. (پس ژانویه را با 01 و دسامبر را با 12 نشان می‌دهد).
{{CURRENTMONTHNAME}} {{نام_ماه}} یا {{نام‌ماه‌کنونی}} نام ماه کنونی در تقویم میلادی را نشان می‌دهد. مثلاً ما الان در ماه ژوئیه قرار داریم.
{{CURRENTMONTHNAMEINHEJRI}} {{نام ماه خورشیدی}} نام ماه کنونی در تقویم خورشیدی را نشان می‌دهد. مثلاً ما الان در ماه مرداد قرار داریم.
{{CURRENTTIME}} {{زمان}} ساعت را در این لحظه نمایش می‌دهد.
{{CURRENTHOUR}} {{ساعت}} ساعت جاری را به وقت جهانی نمایش می‌دهد، مثلاً الان ساعت از ۰۸ گذشته است.
{{CURRENTWEEK}} {{هفته}} نشان می‌دهد که هفتهٔ جاری، چندمین هفته از تقویم سال جاری میلادی است.
{{CURRENTYEAR}} {{سال}} یا {{سال‌کنونی}} عدد سال جاری میلادی را نمایش می‌دهد. مثال: ۲۰۲۴