ویکی‌کتاب:کتابخانه زبان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
کتابخانه ی علوم اجتماعی

اقتصاد و بازرگانی | تعلیم و تربیت | تاریخ | زبان | حقوق | علوم اجتماعی| نظامی | دین و فلسفه| مدیریت

مراحل توسعه ویکی‌کتاب
پراکنده: در دست توسعه: نیمه‌کامل: توسعه‌یافته: نوشتهٔ جامع:


کتابخانه زبان مکانی برای کتاب‌های آموزشی زبان‌های مختلف دنیا است، از دوستداران برای همکاری با این بخش از ویکي‌نسک تقاضا می‌شود با آگاهی یا داشتن تخصص کافی به درج مطالب بپردازند. همچنین برای آنکه این بخش آموزشی کارآمد و مفید باشد، بایستی نحوه آموزش جامع و با در نظر گرفتن تمام مسائل کیفی و کمی صورت گیرد.

زبان‌های اروپایی[ویرایش]

زبان‌های آسیایی[ویرایش]

زبان‌های تاریخی[ویرایش]

زبان‌ها، گویش‌ها یا لهجه‌های ایران[ویرایش]