راهنمای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/الفبا/ت

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

ت

tūt::توت
:tūp:توپ
نام حرف  واکه‌های بلند   واکه‌های کوتاه
ت تا - تو - تی تَ - تِ - تُ
te tī - tū - tā to - te - ta


پیوند به بیرون[ویرایش]