راهنمای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/الفبا/و

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

و


:varzesh:وَرزِش
نام حرف  واکه‌های بلند   واکه‌های کوتاه
و وا - وو - وی وَ -وِ - وُ
vāv vī - vū - vā vo - ve - va


پیوند به بیرون[ویرایش]