راهنمای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/الفبا/چ

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

چ

:chāy:چای
:chatr:چَتر
نام حرف  واکه‌های بلند   واکه‌های کوتاه
چ چا - چو - چی چَ - چِ - چُ
che chī - chū - chā cho - che - chaپیوند به بیرون[ویرایش]