راهنمای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/الفبا/ح

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

ح

:hobāb:حُباب
:halazūn:حَلَزون
نام حرف  واکه‌های بلند   واکه‌های کوتاه
ح حا - حو - حی حَ - حِ - حُ
he hī - hū - hā ho - he - haپیوند به بیرون[ویرایش]