قدیمی‌ترین صفحات

پرش به ناوبری پرش به جستجو

داده‌های زیر در حافظهٔ نهانی وجود دارند و آخرین بار در ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۱:۰۵ روزآمدسازی شده‌اند. حداکثر ۵٬۰۰۰ نتیجه در حافظهٔ نهانی موجود است.

این صفحه دو بار در ماه روزآمد می‌شود.

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. راهنما برای دانشجویان جدید دانشگاه تگزاس در آستین/کتابچهٔ راهنما/نکات مفید پیش از سفر برای دانشجوی جدید‎‏ (‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۰۷، ساعت ۱۸:۱۷)
 2. راهنما برای دانشجویان جدید دانشگاه تگزاس در آستین/کتابچهٔ راهنما/هزینه زندگی/اجاره خانه‎‏ (‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۰۷، ساعت ۲۳:۲۵)
 3. راهنما برای دانشجویان جدید دانشگاه تگزاس در آستین/کتابچهٔ راهنما/هزینه زندگی/هزینه سرویسها‎‏ (‏۱۷ اوت ۲۰۰۷، ساعت ۰۶:۱۳)
 4. راهنما برای دانشجویان جدید دانشگاه تگزاس در آستین/کتابچهٔ راهنما/حمل و نقل در شهر‎‏ (‏۱۷ اوت ۲۰۰۷، ساعت ۰۶:۲۱)
 5. راهنما برای دانشجویان جدید دانشگاه تگزاس در آستین/کتابچهٔ راهنما/دیدنیهای آستین‎‏ (‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۰، ساعت ۱۵:۵۴)
 6. آموزش زبان ایتالیایی/فرهنگ لغات/جامه‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۰، ساعت ۰۹:۴۶)
 7. آموزش زبان ایتالیایی/فرهنگ لغات/رنگ‌ها‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۰، ساعت ۰۹:۴۶)
 8. آموزش زبان ایتالیایی/فرهنگ لغات/حیوانات‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۰، ساعت ۰۹:۴۷)
 9. ورود به دنیای گنو/لینوکس/نسخه چاپی‎‏ (‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۰۹)
 10. آموزش لهجه تاجیکی/آشنایی بیشتر‎‏ (‏۳۰ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۵۲)
 11. آموزش زبان ایتالیایی/فرهنگ لغات/اصطلاحات عمومی‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۳۴)
 12. آموزش زبان ایتالیایی/فرهنگ لغات/اندام انسان‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۳۴)
 13. آموزش زبان ایتالیایی/فرهنگ لغات/خیابان‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۳۵)
 14. آموزش زبان ایتالیایی/فرهنگ لغات/مشاغل‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۳۶)
 15. آموزش زبان ایتالیایی/فرهنگ لغات/موسیقی‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۳۷)
 16. آموزش زبان ایتالیایی/فرهنگ لغات/نسبت‌های خانوادگی‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۳۷)
 17. آموزش زبان ایتالیایی/فرهنگ لغات/نمادها‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۳۷)
 18. حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل سوم/حل تمرین بخش ۳-۳‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۵۱)
 19. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۱۳‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۵۶)
 20. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۱۴‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۵۶)
 21. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۱۷‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۵۷)
 22. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۱۸‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۵۷)
 23. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۲۴‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۵۷)
 24. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۲۸‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۵۸)
 25. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۲۹‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۵۸)
 26. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۳‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۵۸)
 27. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۳۰‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۵۹)
 28. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۳۱‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۵۹)
 29. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۳۳‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۵۹)
 30. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۳۴‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۵۹)
 31. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۳۷‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۰)
 32. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۳۸‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۰)
 33. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۳۹‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۰)
 34. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۴۳‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۱)
 35. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۴۴‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۱)
 36. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۴۶‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۱)
 37. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۴۷‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۱)
 38. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۴۸‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۲)
 39. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۵‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۲)
 40. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۵۰‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۲)
 41. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۵۱‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۲)
 42. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۵۲‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۲)
 43. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۵۳‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۲)
 44. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۵۴‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۳)
 45. حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۸‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۳)
 46. حل تمرین نظریه محاسبات/فصل اول‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۴)
 47. حل تمرین نظریه محاسبات/فصل اول/حل تمرین1-32‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۸)
 48. حل تمرین نظریه محاسبات/فصل دوم‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۱۵)
 49. حل تمرین نظریه محاسبات/فصل دوم/حل تمرین ۲-۱۴‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۱۵)
 50. حل تمرین نظریه محاسبات/فصل دوم/حل تمرین ۲-۱۸‎‏ (‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۱۵)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)