پرش به محتوا

تاریخ ایران/تیموریان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ايران باستان
ایران پیش از ورود آریایی‌ها
ایران پس از ورود آریایی‌ها
ایلامیان
ماد
هخامنشیان
سلوکیان
اشکانیان
ساسانیان
ايران بعد از اسلام
طاهریان
صفاریان
سامانیان
آل زيار
آل بویه
غزنویان
سلجوقیان
خوارزمشاهیان
ایلخانان مغول
تیموریان
صفویان
افشاریه
زندیه
قاجار
پهلوی
جمهوری اسلامی ایران

تیموریان یا آل تیمور فرزندان تیمور لنگ یکی از فرماندهان مغول که بعد از تضعیف کامل ایلخانان به ایران حمله کرد. این فرد که داماد حاکم سمرقند بود و خود را از نسل چنگیز می دانست هنگامی که ایلخانان تضعیف شدند، از این موقعیت استفاده کرد و به حکومت ایلخانان حمله و ایران را تصرف کرد. قلمرو تیمور از سمرقند شروع می شد و تا شام ادامه پیدا می کرد.

قلمرو گورکانیان پیش از مرگ تیمور