پرش به محتوا

تاریخ ایران/سلجوقیان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ايران باستان
ایران پیش از ورود آریایی‌ها
ایران پس از ورود آریایی‌ها
ایلامیان
ماد
هخامنشیان
سلوکیان
اشکانیان
ساسانیان
ايران بعد از اسلام
طاهریان
صفاریان
سامانیان
آل زيار
آل بویه
غزنویان
سلجوقیان
خوارزمشاهیان
ایلخانان مغول
تیموریان
صفویان
افشاریه
زندیه
قاجار
پهلوی
جمهوری اسلامی ایران

سلجوقیان، گروهی از ترکان غز بودند که به رهبری طغرل بیک، به خراسان وارد شدند.

سلطان مسعود غزنوی در صدد مقابله با آنان بر آمد، ولی طی چند جنگ شکست خورد و متصرفات ایرانی خود را از دست داد و غزنویان از آن پس به شمال غرب هند محدود شدند.

سلجوقیان به تدریج به طرف غرب تاختند، عراق عجم، عراق عرب و شام را گرفتند.

پس از طغرل پادشاهانی چون آلب ارسلان و ملکشاه به سلطنت رسیدند.

پس از مرگ ملکشاه میان فرزندانش برای جانشینی اختلاف افتاد، بدین ترتیب که مدتی برکیارق، مدتی محمد و مدتی سنجر به سلطنت رسیدند.

همزمان با سلطنت سنجر خوارزمشاهیان قدرت گرفتند و با تاخت و تاز آن‌ها به ایران عمر دولت سلجوقی به پایان آمد.

تقویم جلالی ایران به دستور ملک شاه سلجوقی توسط خیام و دیگر ریاضیدانان و اخترشناسان زمان تهیه و تدوین شد.